lunes, 4 de mayo de 2015

A16 . JULIA GONZALEZ, LAIA PUIG, MARTA BÉJAR, ALEXIA PALOMAR, JAHMILA CANALE, ALEJANDRA MARTINEZ.

Primera part : WIKIPEDIA 


En aquesta cerca de la Sardana es veu una clara diferència de contingut d’informació entre les tres versions. Aquesta diferència es nota molt entre la versió castellana i anglesa amb la versió catalana. Les dues primeres fan una explicació breu de la història d’aquest ball i de les seves característiques, és a dir com es balla, quins són els passos, quins instruments s’utilitzen... en canvi, a la versió catalana hi ha una gran quantitat d’informació pel que fa a la història, ja que explica com ha anat evolucionant la dansa al llarg del temps. A més també inclou els tipus de sardana que existeixen actualment.


Segona part: INE 

De quins tres països s'ha vist més cinema Espanyol?

Per respondre aquesta qüestió, hem entrat a la página oficial de l'Institut Nacional d'Estadística i hem anat a la secció de societat al subapartat de oci i cultura. En aquest punt, hem seleccionat la base de dades de cinematografía. Entre diversos estudis hem seleccionat la etiqueta referent als espectadors i la recaudació i hem escollit entre acuestos els que contemplaven els espectadors segons la nacionalitat del llargmetratges. Hem seleccionat que mostri el valor i el percentatge i els resultats de l'any 2005 al 2013 i els del cinema espanyol, alemanny, Francés, Anglés, Italià afegint-hi els estats units i els altres continents. El resultat ha set que en primer lloc es consumeixen més películes dels EU, després espanyoles i en tercer lloc, del Regne Unit. 
Hi ha diferències entre homes i dones en els tipus de programes de radio que escolten?

Hem accedit a la secció de oci i culutra una altra vegada per fer aquesta cerca però questa vegada a la part de mitjans de comunicació. Hem seleccionat l'estrudi que es referia als tipus de programes per sexe. Hem seleccionat el percentatge i els següents tipus de programes: 
El resultat és que sí hi han diferencies significatives. Per exemple, un nombre d'homes més alt que de dones escolta programes esportius. Els programes musicals son més escoltats per més dones que per homes. Els programes d'entrevistes els escolten més dones i les tertulies també encara que amb menys diferència de valors. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario