miércoles, 6 de mayo de 2015

A12 6 maig 2015

RSS i Marcadors socials: Feedly i Delicious


Alexia Palomar y Alejandra Martínez

1. RSS

-Obrir compte o perfil al lector de RSS Feedly. Recopilar a Feedly una sèrie de fonts d’informació que permetin la subscripció per RSS: blogs, seccions de diaris, resultats d’alertes... La quantitat de fonts d’informació és optativa, amb un mínim de 10.

-Organitzar la informació per carpetes: al menys, en dos o tres carpetes
Para realizar el ejercicio de Feedly, lo que hicimos fue crear una cuenta y seguidamente buscar tópicos relacionados con el tema de nuestro blog, que es la música y crear carpetas para estos.


2. Delicious

- Obrir un perfil a Delicious i recopilar una sèrie de fonts d’informació (webs, articles, posts, etc) relacionades amb el tema del blog . La quantitat és optativa, una orientació és entre 10 i 20 aproximadament, fins a finals de curs. 


Per exemple, es poden posar les fonts exposades a classe a l’activitat individual A0, els resultats obtinguts en les activitats de cerques a Google, seguiment d’Alertes, seguiment per RSS, etc.Con la parte de Delicious, nos creamos una cuenta, añadimos delicious en la esquina derecha de la pantalla y buscamos paginas web relacionadas con el tema de nuestro blog para guardar el link en Delicious. Con el link, pusimos hashtags relacionados con el tópico y hicimos capturas de todos los links.

No hay comentarios:

Publicar un comentario