miércoles, 6 de mayo de 2015

A. 12 Júlia González, Laia PuigUn cop utilitzades les dues webs, hem observat que el format de Feedly és més atractiu a la vista, i el fet de poder organitzar les fonts en carpetes facilita la cerca d’informació. D’altra banda, creiem que Delicious té un format més senzill però amb l’inconvenient que hi ha poca disposició d’apartats.

No hay comentarios:

Publicar un comentario