lunes, 13 de abril de 2015

A- 11 . Jahmila Canale, Marta Bejar.

En primer lloc, hem fet una recerca que té com a objectiu aprendre a tocar la guitarra.
Per aixó hem cercat ``tocar la guitarra'' amb el filtre que cerca articles a partir de l'ny 1990 fins al 2015 i ordenats per rellevancia. Per altra banda, hem seleccionat l'opció per a que les paraules del cercador es corresponguin amb les que apareixen a l'article i no només al títol.
El primer resultat és '' el yo evolutivo'', un llibre. El segon és '' Disponía del guitarrista: tratamiento con reeducación sensorial'', un document i el tercer '' El guitarrista '', una cita i el quart '' Manual para tocar la guitarra, un altre llibre.

Manual para tocar la guitarra.
https://books.google.es/books?hl=ca&lr=&id=HGxRIlAseIUC&oi=fnd&pg=PA7&dq=tocar+guitarra+fácil+&ots=MRQXU12rzw&sig=EMnYyc4EA7Jfz4L1t75cXSEOe3E#v=onepage&q=tocar%20guitarra%20fácil&f=false

Como tocar la guitarra.
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=HGxRIlAseIUC&oi=fnd&pg=PA7&dq=+aprender+tocar+la+guitarra&ots=MRQXU13pwr&sig=AFrobNTEv6lKzLz75xgKUE6rhRw#v=onepage&q=aprender%20tocar%20la%20guitarra&f=false

GOOGLE ALERTS: Hem creat una alerta sobre'' tocar la guitarra '', cerquem informació que ajudi a aprendre aquesta disciplina. La freqüencia es máxim una vegada al día a les 9:00 am. La regió es Espanya . Hem escollit informació de blogs, llibres i Web.  Hem seleccionat les resultats '' aprender a tocar la guitarra'' (http://www.dicelacancion.com/revista/aprender-a-tocar-guitarra) i '' 6 escalas básicas para aprender a tocar la guitarra flamenca'' (http://labrujulamusical.blogspot.com.es/2014/11/6-escalas-imprescindibles-para-aprender.html)
Els hem escollit perqué el primer es un manual global i complet de com tocar la guitarra i el segon es un llibre que aprofundeix en l'aspecte més básic de la técnica.

TALKWALKER ALERTS: No ha trota informació reçent sobre aquest camp. No hay comentarios:

Publicar un comentario